Tree Tech TS 2500 AirMatic fra Bredsgaard A/S

Dobbelt spredning + dobbelt kapacitet = 4 gange så effektiv som eksisterende luftgødningsspredere – se vores nye TREE TECH TS2500 AirMatic

Bredsgaard A/S har købt og overtaget rettigheder, produktion og salg fra Team Service.

TS 1500 AirMatic er opdateret og ændret til model den revolutionerende TREE TECH TS2500.

TREE TECH TS2500 AirMatic er en luftgødningsspreder til spredning af kunstgødning over juletræskulturer. Maskinen kan sprede til én eller begge sider på samme tid og er udviklet med teknologi til jævn spredning (og fordeling) af granulat, som er afprøvet og justeret hos Forskningscenter Bygholm.

Ved dosering med snegle overvåges og justeres doseringsmængden direkte fra førerhuset, mens maskinen kører. Ved hydraulisk aflukning af doseringskammer begrænses spredningen til højre eller venstre side, direkte fra førerhuset mens maskinen kører.

TREE TECH TS2500 AirMatic spreder vinkelret ud fra traktoren, med en jævn fordeling af gødningen fra 0-14 meter, uden at sprede i køresporet. Kapacitet op til 2.800kg (eller 4 storsække) og automatisk mængdejustering fra kontrolboks op til 3.000kg/time. Automatisk justerbart udkast fra kontrolboks med mulighed for at sprede til begge, eller kun én side.

TREE TECH TS2500 AirMatic = Høj kapacitet, effektiv og præcis kunstgødningsspreder til juletræsproduktion og andre skovkulturer

  • Kastebredde: Jævnt fordelt 0 – 14m
  • Kraftbehov: 45hk
  • PTO: 540 omdr./min.
  • Kapacitet 3,00m³
  • Spredningshastighed: Justerbar op til 3.000 kg/time
  • Kørselsafhængig styring
  • Fastmonteret kran til læsning af storsække
  • Beholder med op til 2.800 kg