Sikkerhedsløsninger til CT1500, Netop & Spidser

Arbejdstilsynet har ved to lejligheder i 2010 givet forbud mod brug af CT 1500 (pakkemaskine), Netop og Spidser i deres nuværende udformning med henvisning til, "at der er en stor risiko forbundet med arbejde, ophold eller færdsel ved eller i nærheden af maskinen, idet det er muligt for personer at række eller læne sig direkte ind til farlige bevægelige maskindele med klemning eller amputation til følge". Forbud skete ved Arbejdstilsynets normale anmeldte kontrolbesøg hos to virksomheder. Maskinerne var ikke i drift.

I forlængelse heraf indstillede CompacTree produktionen af maskinerne. Det var Dansk Juletræsdyrkerforenings håb, at CompacTree ville udvikle et eftermonterings "kit" der kunne bringe maskinerne i overensstemmelse med reglerne, så høsten fremadrettet kunne komme sikkert på paller. CompacTree meddelte dog Arbejdstilsynet, at yderligere sikkerhedsforanstaltninger ikke ville forbedre maskinernes sikkerhed. Med udsigt til et generelt forbud mod brug af maskinerne gik foreningen ind i sagen og fik i første omgang fredet høsten 2010 mod at der blev fundet en løsning på de påpegede mangler inden 2011-høsten.Det er derfor glædeligt, at Bredsgaard A/S har taget udfordringen op søgt at løse de påpegede sikkerhedsproblemer gennem ændringer af maskinerne.Der kan leveres sikkerhedskit til følgende CompacTree maskiner:

1. Pakkemaskine, CompacT 1500 model H & S

2. Netmaskine, NETOP

Ved opbygningen af kittene er der anvendt en lang række standarder bla.:

DS/EN 294 Fareområder og sikkerhedsafstande

EN12100-1 Maskinsikkerhed, basis

DS/EN 954-1 Sikkerhedsrelaterede kontrolsystemer

DS/EN 13849-1 Maskinsikkerhed – Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer

Derudover er der anvendt standarder for elektriske og hydrauliske dele.Montering af kittene bringer maskinerne i overensstemmelse med Maskindirektivets, Dir. 98/37/EF, sikkerheds- og sundhedskrav. Bredsgaard A/S kan kontaktes på telefon: 89707089 for priser og leveringstider.I korthed består sikkerhedsforbedringerne af følgende (se også foto):CT 1500 - pakkemaskine

Rækværket rundt om kassen er gjort stærkere/tykkere, og der er sat afskærmning i de inderste hjørner, som kan justeres efter pakke-kassens bredde. Kurven er blevet erstattet af et bur med en dør. Døren skal lukkes førend hydraulikken virker (man har bibeholdt den hydrauliske regulering af elevator og presser). I buret er opsat en melde-knap, der når den aktiveres tænder et grønt lys i traktorens førerkabine – dette er den eneste elektriske komponent i denne tilretning. Ydermere er der lavet en lettere adgangsvej til "kassen" ved påmontering af en stige bagerst.Netop - netmaskine

Der er sat afskærmning på alle fire sider af båndet/transportøren – afskærmningen på sider og top er lavet af klar polykarbonat (bedre udsyn), mens der er brugt hulplade under bunden af transportøren. Afskærmningen består af et let-oplukkeligt låg, der sikre hurtig adgang til evt. fastklemte træer. Ydermere er der lavet en forbedret sikkerhedsafbryder så gribekloen ikke kan aktiveres, når der skiftes tragt/netstørrelse.