Kvalitetspolitik

Bredsgaard A/S ønsker at blive opfattet som en virksomhed der leverer produkter og serviceydelser af højeste kvalitet, fordi kvalitet er en væsentlig konkurrenceparameter i de forretningsområder hvor vi opererer.

Vi ønsker at levere kvalitets produkter til kunder, der forstår vigtigheden af at handle med en virksomhed, der bliver ved med at eksistere.

Kvalitet for os er, når vi indfrier eller overgår vores kunders og samarbejdspartneres forventninger. Vi stræber efter at integrere kvalitet i hver enkelt del af vores arbejde for at understøtte og udvikle vores forretning.

Vi udvikler og forbedrer løbende vores kvalitetssikringssystem, der tager udgangspunkt i et ledelsessystem som beskrevet i ISO 9001 standarden. Vi benytter deslige eksterne konsulenter i vores arbejde med kvalitetssikring.

For at opfylde vores mål:

  • Er alle medarbejdere ansvarlige for løbende at forbedre kvaliteten af vores processer, produkter og serviceydelser.
  • Skal vi alle være med til at identificere, forudse og påvirke kundernes og markedernes behov og dermed danne grundlag for udvikling og forbedring af produkter, processor og serviceydelser.
  • Skal vi sikre overholdelse af alle relevante kvalitetsrelaterede krav på en kosteffektiv måde, ved at kombinere en forståelse for kvalitetskrav med forståelse for forretningsprocessor og behov.
  • Vil vi samarbejde tæt med relevante interessenter for at udvikle innovative kvalitetsprocedurer, produkter og serviceydelser.
  • Vil vi anvende ledelsessystemet til at understøtte og sikre kvaliteten af processer, produkter og serviceydelser.
  • Vil vi orientere vores kunder om sikker håndtering af produkter og rådgive, hvis vi bliver bekendt produktanvendelse, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningskrav.