Bredsgaard A/S har fokus på sikkerheden

Bredsgaard A/S arbejder forsat med det lovpligtige hovedeftersyn, for at vore kunder herunder landbrug, juletræsproducenter samt entreprenører - har et godt arbejdsmiljø og styr på disse eftersyn når Arbejdstilsynet kommer på screeningsbesøg.

Formålet med lovpligtige hovedeftersyn, er derigennem at højne og synliggøre den sikkerhedsmæssige standard på hejse-, løfte- og transportredskaber, også kaldet tekniske hjælpemidler.
Reglerne er, at man som ejer og bruger skal kunne dokumentere, at hovedeftersynet er gennemført og at maskinen er godkendt. Producenten har beskrevet og dokumenteret maskinen i forbindelse med CE-godkendelsen, og her er det vigtigt, at det er leverandørens anvisninger, der følges, og at man ved gennemgang af maskinen kontrollerer, at den fortsat lever op til CE-godkendelsen og derved er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Når der i reglerne henvises til leverandørens anvisninger og sagkundskab, så handler det om de særlige tjeklister, som gennemgår maskinen ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering – og ikke blot tjeklister for udførelse af almindelig service.
Arbejdstilsynet kommer på uanmeldt besøg på alle landets virksomheder, der har én eller flere personer ansat – herunder hører også landbruget.
I forbindelse med disse eftersyn, har flere oplevet at Arbejdstilsynet er gået hurtigt videre, når de kan se, der sidder eftersynsmærkater på maskinerne, omvendt har vi har også flere indberetninger om landbrug, som efter et besøg har fået 2-3 uger til at få styr på tingene f.eks. på grund af minigravere eller tipvogne, der endnu ikke havde fået lavet eftersyn. 
Hvis Arbejdstilsynets tilsynsførende finder sager, som ikke er i orden, så er de typisk mere grundige på hele besøget, end hvis de fornemmer, at der er styr på tingene.
Vi både kan dokumentere og synliggøre at et eftersyn er udført, og hvornår det skal udføres igen. Så alt i alt, har Bredsgaard A/S altid blikket rettet imod et godt og sikkert arbejdsmiljø, såvel hjemme, som ude ved kunderne og deres ansatte.

Kontakt vores værkfører Bent Hansen på tlf.:89707083 for at træffe aftale om eftersyn