Tree Tech

TREE TECH Pakke- og Netmaskinen ver. 2.0 – en unik løsning!

TREE TECH pakke- og netmaskinen ver. 2.0 til netning og palletering af juletræer er en gevinst for juletræsproducenten. Håndteringen af høstede juletræer har gennem tiden været en besværlig og omkostningstung operation for både produktions og handelsled. Den udvikling af forskellige pakkemaskiner, som begyndte for ca. 20 år siden, har betydet en væsentlig rationalisering af transporten fra producent til forbruger.

Virksomheden Bredsgaard A/S lancerer nu en ny og revolutionerende Pakke og Netmaskine. Visionerne med at udvikle en ny og mere tidsvarende pakke- netmaskine var, at alle led fra producent til slutmodtager fremover skulle have fordele af at transportere træerne på paller. Resultatet blev TREE TECH Pakke- og Netmaskinen - Maskinen kan både i kulturen og på en fast plads pakke forskellige typer af paller som CT storpaller, Europa paller og CC containere.

Målet var at bygge en pakke og netmaskine som kunne arbejde hurtigere og mere effektivt end de eksisterende pakke og netmaskiner – det mål er nu nået. De allerede kendte maskiner på markedet kan ikke følge med, og med gammel teknologi var det nødvendigt at gå nye veje, og selv udvikle en patenteret Pakke og Netmaskine, hvor arbejdshastigheden foran oversteg pakkemaskinens kapacitet bag på traktoren. Den praktiske arbejdshastighed består af både maskinernes cyklushastighed og de ergonomiske forhold, som operatørerne er underlagt. Hvis arbejdsforholdene ikke er gunstige, taber man hurtigt kræfter, og den samlede ydelse falder. De ergonomiske og sikkerhedsmæssige forhold er derfor vægtet meget højt i TREE TECH Pakke- og Netmaskinen.

Ejer af Bredsgaard A/S og udvikler af TREE TECH Pakke og Netmaskinen er Bent Hansen, der som selvstændig
i mere end 8 år har arbejdet med produktion af løsninger og service indenfor maskiner til blandt andet skov og entreprenør og landbrugsbranchen. Erfaringer fra sit branchekendskab til skov og juletræer er naturligvis inddraget og førte til udvikling af en maskine, som via en rationel og skånsom komprimering af træerne på paller, rationaliserer og billiggør transporten af træerne fra kulturen til salgsstedet.

Efter prototypen og nulserie afprøvninger - hvor brugernes ønsker og erfaringer løbende er blevet bygget ind i de næste generationer, er konceptet nu virkelighed.
Med TREE TECH Pakke- og Netmaskinen står man i dag med en kombinationsmaskine, som til fulde opfylder både kundernes og Bredsgaard A/S mål og intentioner. Samtidig er det vel at mærke et koncept, som set i forbehold til en manuel håndtering - sparer juletræsproducenten for ca. 40-50 % af omkostningerne til mandskab og traktorer i forbindelse med høst og transport af træerne.

TREE TECH Pakke- og Netmaskinen arbejder anderledes end andre kendte pakke og netmaskiner. Det traditionelle kædetræk er afløst af et stempel, og der er indbygget et transportbånd, som flytter træet op til selve pallepakkeren. Pallepakkeren er med sit trinløse tårn kun 3.10 meter høj i sænket tilstand godkendt til landevejstransport og brugeren vil ikke få problemer med kørsel under broer – alt dette gør maskinen unik i forhold til allerede eksisterende pakkemaskiner.

Nettet i netmaskinen bliver, sammen med træet, trukket gennem de specialfremstillede netpatroner, og på den måde bliver nettet strammet optimalt – og træet nettet, mens det er mest sammentrykt.

TREE TECH Pakke- og Netmaskinen er hydraulisk drevet af traktorens hydraulik, og dens arbejdsrytme styres elektrisk via en computer, hvor der er indlagt flere sikkerhedsmæssige og mere brugervenlige funktioner i forhold til tidligere kendte maskiner på markedet.

Arbejdsprocessen er delt op i 4 faser:

Først placerer man træets rodende i gribekloen ved tragtens åbning, og med skulderen aktiveres maskinen. Nu lukker gribekloen sammen om rodenden, og stemplet trækker træets tykke del ind i tragten. Så slipper kloen træet, og et roterende topbånd bliver trykket ned mod træet, og bringer det videre frem på transportbåndet. Samtidig returnerer gribekloen til udgangspunktet i netpatronen og er klar til det næste træ. Når nettet er skåret af med den automatiske kniv, sørger båndet alene for den videre transport om til pakkemaskinen bag på traktoren. Netmaskinen kan også læsse træer, der i forvejen er nettede - båndet fungerer så blot som transportør.

Krav til basismaskine

TREE TECH Pakke- og Netmaskinen ver. 2.0 stiller følgende krav til traktoren:

 • Model på 100-130 HK med firehjulstræk og frontvægte er tilstrækkelig til at opfylde begge maskiners krav. 
 • Traktoren skal kunne løfte 4.500 kg i liftøjerne og være udstyret med en variabel oliepumpe. Her skal det hydrauliske
  tryk være mindst 180 bar, og desuden skal det konstante olieflow ligge mellem 35 – 40 L/min. ved 900-1100 motoromdrejninger.  

Brugerne siger:

 • TREE TECH Pakke og Netmaskinen ver. 2.0 - en stærk løsning fra Bredsgaard A/S.
 • Med TREE TECH Pakke- og Netmaskinen står man i dag med den ultimative bedste og stærkeste kombinationsmaskine, som til fulde opfylder både brugernes og Bredsgaard A/S mål og intentioner.
 • TREE TECH Pakke og netmaskinen er hurtig, effektiv og meget skånsom over for træerne - samtidig lever maskinen op til EU’s Maskindirektiv samt Arbejdstilsynets sikkerhedskrav – der medleveres EU Overensstemmelseserklæring på alle TREE TECH Maskiner hvilket giver Jer en sikkerhed for at jeres maskiner ikke falder for Arbejdstilsynets kontrol.
 • Brugerne hæfter sig især ved det stærke og solide design samt placeringen af netmaskinen på den "rigtige side af traktoren". "Tårnet" på juletræspakkeren er også helt igennem en god idé og er med til at gøre pakkeren unik - tårnet er kun 3,10 meter høj i sænket tilstand - derfor er maskinen godkendt til landevejstransport, og den kan uden problemer passere under broer og viadukter – selv på en blokvogn, hvilket de hidtidige juletræsmaskiner tit har haft problemer med.
 • En frihøjde på tårnet med yderligere 40 cm når man skal sætte den fulde palle af maskinen i kulturen – det giver stor frihed i forhold til at kunne ”slippe af med en fyldte palle”
 • Vores netpatroner er specielt opbygget med en konisk indgang (trumpetform) som sikre og beskytter alle typer træer når de skal nettes og der opstår ikke afbakningsskader på undersiden af grene og ej heller knækkede grene. Fås i følgende model str. 20, 25, 31, 34, 40, 45. (40 og 45 er ej konisk)
 • "Fast kasse" på pakkemaskinen med Quick -indstillinger på: 300, 260, 250, 240, 220, 200 og 190 cm. Er en stor styrke og tidsbesparende løsning - endvidere kommer kassen ikke til at hænge. ”Fast kasse” på pakkemaskinen som kan pakke, CT Paller, ½ paller, EU Paller og paller for Pottetræer.
 • Kan monteres på kundetraktor uden at flytte udstødningen.
 • Høj gensalgsværdi – ved salg eller bytte til Ny TREE TECH Maskiner.
 • TREE TECH Netmaskinen ver. 2.0 har stor styrke og kan uden problemer nette store træer hvor andre maskiner giver op - endda i traktor tomgang se FLERE filmklip på bredsgaard.dk
 • TREE TECH Netmaskinen ver. 2.0 - kloen tager træet første gang og du behøver kun at håndtere træet èn gang - også i frost!
 • Bagmonteret elevator – stærk løsning hvor træerne skal ikke vendes i kassen og løsningen er traktoruafhængig.
 • 14 faguddannede servicemontører på eget værksted med brancheerfaring, sikre dig og dine maskiner en sikker og hurtig service hele døgnet.

Finansiering

Det er muligt at få finansieret maskinkøbet både med og uden udbetaling.

Bredsgaard A/S giver gerne et bud på din brugte pakke og / eller netmaskine i bytte på en ny maskine.